prosedur operasi utk OA banyak macamnya yang anda maksud yang mana??